MEIN 2010 Pinning Ceremony - ThomasHurlbutPhotography